Kumbukumbu yangu ya Hong Kong

Mji mkuu wa Kenya, Nairobi una sifa ya kuwa kati ya miji michangamfu sana duniani na baada ya kukaa hapa kwa muda, nimepatana na watu aina mbali mbali ambao wameonyesha hamu ya kuelewa hali na maisha ya nitokako. Hata hivyo hivi karibuni, wengi wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusu matukio yanayoangaziwa sana huko Hong Kong. Kinachonishangaza mno kama raia wa jamuhuri ya Uchina ni taswira moja tu potovu kama dola jekundu na la kimla. Taswira hii ni ya kutatanisha kwasababu haitilii maanani muktadha wa historia ya Hong Kong na maeneo mengineo kwa uwiano wa Uchina.

Usiangae kwani makala hii kwa ukamilivu imeandika kwa lugha ya Kiingereza. Siku nyingine ningeandika kuanzia Kiswahili.
… 

 

基库尤语的一些核心时态

基库尤语教学和研究最有可见度的地方在美国,1985年威斯康星大学麦迪逊分校出版的Gîkûyû nî kîoigire(《基库尤语这么说》)是很完整的一套教材,以P.R. Bennett为核心的主创团队有7人之多 1)Patrick R. Bennett、Ann Biersteker、Waithira Gikonyo、Susan Hershberg、Joel Kamande、Corolyn Perez、Martha Swearingen。这篇文章试图总结一下基库尤语最核心的一些时态。

基库尤语一个动词可以表达一个句子,这点和斯瓦希里语或其他班图语系的语言很像,时态标签可以出现的位置有两个,主干结构如下:

(焦点) 主语- 时态1- (*)(宾语-) 动词词干<=** 时态2
(FOC)    SBJ- TMA1- (*)(OBJ-)   VS<=** TMA2 

*:极少数情况下有-kî-的补充词缀,表示让语气更轻松。
**:这里的“< =”指后面的时态后缀会改变动词词干的词尾部分。 … 

1. Patrick R. Bennett、Ann Biersteker、Waithira Gikonyo、Susan Hershberg、Joel Kamande、Corolyn Perez、Martha Swearingen